Tari Zoltán:
AKARSZ VÁLTOZTATNI?

  Életünk drámai fordulatai kapcsolódnak egy érdekes személyhez, aki titkon egyengeti, láthatatlanul felügyeli minden rezdülésünket. Ez a titokzatos személy vágyaink végső beteljesítője, életünk forrása. Ahhoz, hogy rátaláljunk, sokszor szükségünk van segítőkre, akik bemutatják a hozzá vezető utat. Ha keressük őt, ígérete szerint meg is találjuk. >>>

Kovács Verica:

A drasztikus irányváltás

  Másodéves lelkészhallgató vagyok a Pünkösdi Teológiai Főiskolán. Szerbiából, Szabadkáról jöttem, boldogan élem az életem PTF-es időszakát. Hálás vagyok Istennek, hogy ide helyezett. Keresztény családban, de édesapa nélkül nőttem fel. Hat éves voltam, amikor egy új korszak kezdődött az életemben... >>>

Patkás Tamás Tivadar:

Elhatároztam, hogy megváltozok
  A Pünkösdi Teológiai Főiskola lelkészhallgatója vagyok. Megtérésem előtt – mint ahogy most is –, Méhkeréken éltem szüleimmel és két testvéremmel. Az életem teljesen átlagosnak tűnt, akárcsak a többi velem egykorúnak. Iskolába jártam, szórakoztam, segítettem szüleimnek a kertészkedésben. De ennek ellenére számomra... >>>

Sánta Gergely:

A Szeretetet választottam

  A rossz magatartásom miatt már gyermekkorom óta sok probléma volt velem. A viselkedésem oly mértékben kirívó volt, hogy az alsó tagozatos tanáraim emlékeiben is emiatt őrződtem meg. A rossz társaságba való beilleszkedés meghatározta életemnek egy jelentős részét. Mindig is vonzott, hogy központban legyek. >>>

Horváth Beáta:

Bizonyság Jézus Krisztusról

  Gyerekkoromtól fogva kerestem valamit, volt bennem egy űr, tele voltam kérdésekkel, vágyódtam a biztonságra, valamint a testi-lelki gyógyulásra. Ma már tudom, hogy Istent kerestem. 16 éves koromban sok fájdalom, lelki sérülés után szétesett a családom, és egyedül maradtam életképtelen állapotban. >>>

  Az életemben történt változást talán az Ezékiel próféta könyvében leírt prófétai történet példázza legfrappánsabban. A 37. fejezet 1. versétől olvashatjuk, hogy egy völgyben szerteszét kiszáradt csontok hevertek, és az Úr Ezékiel által parancsolt: „Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni.” Én is így éledtem újjá abból az állapotból, amibe ... >>>

  Kalocsán születtem, nem hívő családban nőttem fel. Istenről csak az iskolai hittanórákon hallottam. Szüleim, mint a világi szülök közül oly sokan, megtanítottak arra, hogy miként álljam meg a helyem az életben. Apámat katolikus, anyámat református vallásban keresztelték. Hittanórákra járattak, de elvittek a református istentiszteletre is.  >>>

Molnár Gabriella:

A teológiát választottam
  Nem keresztény családból származom. A szüleim már nagyon sok éve elváltak. Édesapám egész kis korunkban hagyott ott minket, ezért édesanyám egyedül nevelt fel engem és öcsémet. Nagyon haragudtam Istenre amiatt, hogy apa nélkül kellett felnőnünk, és nem értettem, hogy miért. >>>

  1978-ban születtem Sopronban. Értelmiségi családból származom, átlagos, tisztességes nevelésben részesültem. 14 éves koromban csalódtam az egész világban, menekülésként az alkoholhoz fordultam és jöttek a kábítószerek is. Mindig terveztem, hogy egyszer majd megváltozok, de nem sikerült. >>>

  14 éves koromban elhatároztam, hogy bemerítkezem, és úgy éreztem, hogy valahová haza kell mennem. Nehézségek is voltak ezzel kapcsolatban, mert a családunkban nem mindenki keresztény. Viszont az életem – finoman szólva – még mindig nem ment simán. Életemben korán jöttek a tragédiák egymás után. >>>

Iszály Mihály:

Elkezdett Isten érdekelni
  Keresztény családba születtem, a keresztényi nevelés és a hívő élet nem vonzott. Jártam a méhkeréki baptista gyülekezetbe, az ifjúsági órákra, de nem köteleztem el magamat Isten mellett. Tudtam a keresztény értékrendet, és próbáltam ez alapján élni, de nem volt bennem meggyőződés, hogy nekem is ezt az életet kell választanom. >>>
Nagy Kornél:
MEGTÉRÉSÜNK
EGYEDI ÉS MEG-
ISMÉTELHETETLEN

  2013. november 8-án a Pünkösdi Teológiai Főiskola konferenciát rendezett a Magyar Tudomány Ünnepe sorozat keretében „Evangelikál megtérés” címmel. >>>

Tóth Bence:
MI A
MEGTÉRÉS?

  A régies magyar „megtérés” szónál jobban fejezi ki a bibliai fogalom jelentését annak héber szava (t’súvá), mely visszatérést jelent, az Istentől a bűn miatt eltávolodott ember visszatérését Teremtőjéhez. A fogalomra az Újszövetség által használt görög szó (metanoia) azt jelenti, hogy „a gondolkodás(mód) megváltozása”. Ez leírja magát az eseményt: az ember elfordul a bűntől és odafordul Istenhez.
  Ez azt jelenti, hogy megtérésekor az ember elismeri Isten előtt, hogy bűnöket követett el, melyek jogosan elválasztanák Tőle örökre, hiszen „a bűn zsoldja a halál...
1, de elfogadja az Isten által ingyen felkínált kegyelmet. Ez a kegyelem Jézus Krisztusban nyilvánult meg, aki, bár soha nem követett el bűnt, önként vállalta értünk a halált, hogy ne nekünk kelljen a bűneink miatt meghalni. Jézust az Atya harmadnapon feltámasztotta a halálból, bizonyítva, hogy elfogadta az áldozatot és mindenki, aki kéri, megkapja bűneinek teljes és tökéletes bocsánatát és egy új, örök életet, hiszen „...Isten ajándéka az örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.”1
Egyetlen feltétel van: hinni kell, hogy Jézus Krisztus az Isten egyszülött Fia.2

1 Pál levele a rómaiakhoz, 6. fejezet, 23. vers
2 János evangéliuma, 3. fejezet, 36. vers